Jednym z najważniejszych etapów mających na celu przygotowanie użytkowników do pełnego wykorzystania funkcjonalności programów jest prawidłowe szkolenie. Szkolenia standardowe przeprowadzane są zazwyczaj po zakończeniu procesu wdrożenia. Zakres szkoleń dostosowany jest do różnych poziomów zaawansowania i jest skierowany do kluczowych użytkowników, kadry menadżerskiej oraz specjalistów IT odpowiedzialnych zazwyczaj za bieżącą administrację systemu.

Na życzenie Użytkowników, prowadzimy również zajęcia indywidualne, których program jest przygotowywany zgodnie z oczekiwaniami Użytkownika.

W przypadku, gdy działalność biznesowa wymaga specjalistycznych rozwiązań informatycznych ściśle dopasowanych do modelu biznesowego, najlepszym rozwiązaniem staje się oprogramowanie dedykowane. Jest to rozwiązanie wykonywane na zamówienie, do którego wykorzystywana jest znajomość modelu biznesowego firmy.
Aby zapewnić klientowi dostarczenie produktu zgodnego z jego wymaganiami, tworzenie oprogramowania z reguły dzieli się na kilka etapów:

  • tworzenie koncepcji wstępnej – definiowanie przez klienta i zespół konsultantów założeń projektu
  • ustalanie harmonogramu działań – zespół konsultantów i klient określają termin dostarczenia produktu lub jego poszczególnych części
  • wytworzenie/produkcja – tworzenie i testowanie produktu wdrożenie – gotowy produkt jest wdrażany u klienta
  • szkolenie/opieka serwisowa – świadczenie usług powdrożeniowych

Każde wdrożenie rozwiązania informatycznego poprzedzone jest analizą przedwdrożeniową Konsultanci Alcode doradzają w jaki sposób osoby pracujące w przyszłości na poszczególnych programach mogą odnieść największe korzyści i osiągnąć najszybszy zwrot nakładów z inwestycji.

W ramach wdrożenia systemy komputerowe dostosowywane są do Państwa potrzeb, udzielana jest wszelka pomoc techniczna i eksploatacyjna. Na życzenie wykonywane są wskazane raporty i zestawienia. Oprócz parametryzacji i dostosowywania oprogramowania do Państwa oczekiwań, świadczone są również usługi migracji danych z programów obecnie wykorzystywanych.

Użytkownicy oprogramowania mają dostęp do szerokiego zakresu usług związanych ze wsparciem technicznym i merytorycznym. Klientom oferowane jest wsparcie za pośrednictwem telefonu, faksu lub internetu. Gdy wymaga tego sytuacja, konsultanci wspierają pracę użytkownika w jego siedzibie.

W ramach serwisu zapewniamy:

  • aktualizację systemu wynikającą ze zmian w przepisach prawno-podatkowych
  • implementację najnowszych rozwiązań informatycznych
  • szybką pomoc w rozwiązywaniu problemów dzięki zespołowi specjalistów.