Project Description

Program księgowy

Finanse i Księgowość jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w firmach o zróżnicowanym zakresie działalności, takich jak jednostki budżetowe, przedsiębiorstwa usługowe, handlowe czy produkcyjne. Aplikacja zawiera także moduł do obsługi placówek DPS (Domów Pomocy Społecznej).

Dostosuj program do swoich potrzeb

Nasz program księgowy posiada szereg opcji konfiguracyjnych, udostępnia użytkownikom modyfikację wszystkich słowników, pozwala dostosowywać wygląd niektórych ekranów oraz umożliwia w szerokim zakresie zmianę wyglądu i układu raportów.

Duże możliwości oraz łatwość użytkowania

Aplikacja pozwala na przeprowadzanie wszystkich podstawowych operacji księgowych, wprowadzanie różnego rodzaju typów dokumentów, łatwe budowanie planu kont, definiowanie i drukowanie bilansu, rachunku zysków i strat, dokumentów RB oraz wielu różnych zestawień a także udostępnia szereg innych opcji:

 • definiowanie własnego planu kont
 • możliwość definiowania własnych typów wprowadzanych dokumentów
 • prowadzenie ewidencji kontrahentów
 • prowadzenie ewidencji pracowników
 • prowadzenie ewidencji urzędów
 • wprowadzanie dokumentów różnych typów, zarówno tych predefiniowanych przez twórców programu jak i tych zdefiniowanych samodzielnie przez użytkownika
 • księgowanie dokumentów
 • zapis dokumentów w buforze z możliwością późniejszej ich zmiany, usunięcia lub zaksięgowania
 • przeglądanie wszystkich wprowadzonych dokumentów, również tych z lat poprzednich, oraz możliwość edycji dokumentów z roku bieżącego, które nie zostały jeszcze zaksięgowane
 • dodawanie szablonów, na podstawie których będą wprowadzane dokumenty; takie rozwiązanie w znacznym stopniu przyśpiesza pracę w przypadku konieczności wprowadzenia dużej liczby dokumentów o podobnych właściwościach
 • wprowadzanie bilansu otwarcia podczas wdrażania programu
 • tworzenie oraz edycja bilansu otwarcia na nowy rok
 • przeglądanie bilansów otwarcia w poszczególnych latach (z możliwością edycji tylko roku bieżącego)
 • definiowanie wydruku bilansu;  możliwość dopisywania kont do poszczególnych pozycji na bilansie
 • definiowanie rachunku zysków i start; możliwość dopisywania kont do poszczególnych pozycji na rachunku
 • drukowanie predefiniowanych zestawień i raportów; możliwość dostosowywania wyglądu tych zestawień, określania pól które maja być widoczne na wydruku, grupowania po dowolnych polach, określania jakie kolumny mają być podsumowane, czy sumować w ramach grupy czy w ramach całego wydruku
 • określanie parametrów predefiniowanych raportów, np. zakresu kont które mają być drukowane, czy ma być uwzględniany bufor, jakie typy kont nas interesują
 • możliwość definiowania nowych raportów przez użytkowników
 • administracja użytkownikami programu, możliwość dodawania, usuwania użytkowników, zmiana haseł
 • określanie uprawnień użytkowników (możliwość edycji danych lub tylko przeglądanie)
 • wymuszanie zmiany hasła przez użytkowników co zadany okres, pilnowanie aby hasła się nie powtarzały
 • archiwizacja bazy danych
 • Wsparcie dla obsługi Domów Pomocy Społecznej
 • e-Faktury – Wysyłanie faktur drogą mailową (bezpośrednio z programu)

Finanse i Ksiegowość współpracuje z drukarkami fiskalnymi firmy POSNET.

Wszystko to sprawia, że nasz program księgowy jest elastyczny i można go dostosować się do specyfiki firmy w której jest wdrażany.

Demo Programu