Project Description

Program kadrowo płacowy

Program Kadry ułatwia pracę w działach zajmujących się obsługą spraw pracowniczych.

Aplikacja umożliwia prowadzenie kartotek pracowniczych od chwili zatrudnienia do momentu zakończenia pracy przez pracownika. Przechowuje wszystkie historyczne wpisy i zmiany danych osobowych.

Program kadrowo płacowy – główne cechy:

  • możliwość podziału pracowników na grupy
  • Dla każdej z grup odrębnie definiuje się składniki wynagrodzenia, kalendarze i wzorce wydruków.
  • tworzenie wielu użytkowników ze szczegółową definicją uprawnień dla każdego z nich.
  • tworzenie własnych dokumentów typu Umowa o pracę, Świadectwo pracy, Zaświadczenia, itd.
  • definiowanie własnych raportów (z zastosowaniem składni języka SQL).
  • dostosowanie sposobu rozliczania pracowników dla dowolnej specyfiki wynagradzania w danej firmie.
  • Przesyłanie formularzy PIT do U.S. drogą elektroniczną

Nasz program kadrowo płacowy polecany jest dla wszystkich firm i biur rachunkowych. Modułowość i elastyczność aplikacji umożliwia szybkie dostosowywanie jej do zmian w przepisach podatkowych i ZUS.

DEMO PROGRAMU