Project Description

Płace ułatwiają wyliczanie wynagrodzeń pracowników. Z aplikacją dostarczamy słownik z predefiniowanymi przez nas składnikami płacowymi. Każdy z takich składników posiada wiele opcji konfiguracyjnych, łącznie z określeniem do jakich podstaw wchodzi oraz przy jakich absencjach jest pomniejszany.

Użytkownicy mogą również tworzyć własne składniki płacowe i definiować dla nich szczegółowy sposób rozliczania. Wszystko to sprawia że program jest bardzo uniwersalny i można w bardzo szerokim zakresie dostosowywać go do specyfiki firmy w której jest wdrażany. W programie rozbudowaliśmy system wydruków aby użytkownicy mogli korzystać z dostarczonych przez nas wzorców wydruków list płac czy podsumowań, jak również tworzyć własne.

Program kadrowo płacowy pozwala na drukowanie dokumentów PIT, rozliczanie pracowników z ZUS a także generowanie przelewów z list płac i rachunków.
Podstawowe cechy programu:

 • Szybki i łatwe wprowadzanie wartości zmiennych składników płacowych (premie, potrącenia)
 • Możliwość tworzenia wielu wzorców list płac (Lista podstawowa, Lista dodatkowa, Lista zasiłkowa, itp.), oraz możliwość dowolnego przypisywania składników płacowych do tych wzorców.
 • Możliwość tworzenia nieograniczonej ilości składników płacowych.
 • Możliwość przeliczania archiwalnych list płac.
 • Możliwość tworzenia dowolnej ilości list płac w miesiącu.
 • Automatyczne rozliczanie absencji
 • Możliwość definiowania własnych typów absencji i określanie sposobu ich rozliczania na listach płac.
 • Możliwość definiowania własnych rodzajów umów i określanie sposobu ich rozliczania.
 • Szybkie i proste definiowanie składników wchodzących do podstaw zasiłków chorobowych, urlopów wypoczynkowych, itp.
 • Pełny opis sposobu wyliczenia wartości składnika.
 • Rozliczanie trzynastej pensji.
 • Rozliczanie składników okresowych (premie roczne, półroczne, kwartalne).
DEMO PROGRAMU