Project Description

Fakturowanie usprawnia wystawianie faktur sprzedaży oraz pomaga prowadzić ewidencję faktur zakupu.

Faktury sprzedaży, które utworzymy w tym module po przeniesieniu do archiwum (inaczej – po ich zatwierdzeniu) będą mogły zostać zaimportowane do bufora modułu „Finanse i księgowość”, gdzie zostaną automatycznie przekształcone w dokumenty księgowe.

Niektóre możliwości modułu:

 • Rozliczenia nadpłat z poprzednich faktur
 • możliwość wystawiania 12 rodzajów faktur a także faktur korygujących
 • określanie typu faktury usługowa/towarowa
 • wybór sposobu rozliczania – kwotami netto lub brutto
 • ustawianie faktury jako zapłaconej bądź niezapłaconej
 • drukowanie paragonów do faktury sprzedaży
 • drukowanie raportów i zestawień z faktur
 • Obsługa wielu stawek podatkowych
 • Generowanie grup przelewów za niezapłacone faktury
 • wprowadzanie archiwalnych, niezapłaconych faktur z poprzednio eksploatowanego systemu finansowo-księgowego w zamkniętym już okresie sprawozdawczym
 • ścisła współpraca z modułami „Magazyn” oraz „Finanse i księgowość”

Moduł „Fakturowanie” jest niezwykle przydatnym i łatwym w obsłudze narzędziem, które usprawni proces wystawiania i obsługi faktur w dziale sprzedażowym Państwa firmy.

Demo Programu