Project Description

Bank umożliwia tworzenie raportów bankowych, które po zatwierdzeniu będzie można zaimportować do bufora modułu „Finanse i Księgowość” przekształcając je tym samym w dokumenty księgowe. Pozwala także na księgowanie wpłat za faktury sprzedaży oraz zapłat za faktury zakupu.

Niektóre możliwości modułu:

  • wiązanie raportu z fakturą sprzedaży bądź zakupu
  • rozksięgowywanie pozycji raportu na wiele kont
  • podgląd raportu z obrotów na koncie przeciwstawnym
  • ustawianie stanu początkowego banku
Demo Programu