System zarządzania firmą

Home/System zarządzania firmą

Wszystkie nasze aplikacje wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem są aplikacjami 32-bitowymi pracującymi w środowisku Windows. Dzięki wykorzystaniu transakcyjnej bazy danych są to aplikacje wielodostępowe, zapewniające spójność danych oraz stabilność.
Dzięki wykorzystaniu mechanizmów autoryzacji serwera bazodanowego zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa i zapobiegają przed dostępem do poufnych informacji przez niepowołane osoby.

Aplikacje współpracują zarówno z darmową wersją serwera MSSQL (SQL Express 2005, 2008), jak również z bardziej wydajnymi ale płatnymi wersjami (Standard i Enterprise Edition), co umożliwia ograniczenie kosztów lub w razie potrzeby migrację na droższe ale wydajniejsze rozwiązania.