Ecolmod - platforma do obsługi szkolnictwa

Home/Ecolmod - platforma do obsługi szkolnictwa

Nasza oferta obejmuje nowoczesne oprogramowanie komputerowe, wspomagające pracę jednostek oświatowych i organów prowadzących.

Zintegrowany pakiet „Edukacja Web 3.0” łączy w sobie moduł elektronicznego dziennika szkolnego, moduł płatności oraz inne moduły niezbędne dla każdej szkoły w jej codziennej pracy.

W miarę możliwości uwzględniamy uwagi zgłaszane przez naszych Klientów i na bieżąco dostosowujemy system do bieżących potrzeb nauczycieli, dyrekcji i innych użytkowników korzystających z systemu. Tak więc i Państwo możecie mieć wpływ na wygląd dziennika elektronicznego, tablicy ogłoszeń oraz innych modułów systemu.

Zachęcamy do kontaktu i określenia swoich wymagań, którym spróbujemy sprostać.