Biuro Projektów i Usług Komputerowych ALcode Sp. z o.o.
KRS 0000116412, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.

Adres: Ul. Tadeusza Borowskiego 2
03-475 Warszawa
Tel. (22) 837-68-65
Fax. (22) 404-55-81
alcode@alcode.pl