Biuro Projektów i Usług Komputerowych ALcode Sp. z o.o.
KRS 0000116412, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS.

Adres: ul. Będzińska 7
04-882 Warszawa
Tel. (22) 615-71-57
alcode@alcode.pl